Zure Konfiantzazko Aholkularitza

Bilbo Zazpikaleko Aholkularitzak, 20 ​​urte baino gehiagoko esperientzia du kontabilitate, zerga eta lan gaien kudeaketan eta aholkularitzan.

Zure negoziorako aholkularitza eta kudeaketa egokia eta pertsonalizatua eskaintzen espezializatutako zerbitzua.

Zerbitzuak


Kontabilitate Aholkularitza

Dokumentazio personalizatua bildu eta ematea, kontabilitate-prozesuak zure enpresara egoitzeko.

Enpresaren premietara eta inguruabarretara egokitutako Kontabilitate Plan Orokorra zehazteko enpresarekin lankidetzan jardutea, balorazio-irizpideak, eragiketa zehatzen kontabilizazioa, eragiketak ixtea eta obligazioen inguruko aholkularitza, enpresari eragiten dioten epeak eta betebeharrak.

Kontabilitate-prozesuak kasuan-kasuan optimizatzea, eta dokumentazio pertsonalizatua bildu eta ematea.

 • Kontabilitate Liburu Ofizialak Merkataritza Erregistroan legeztatzea.
 • Urteko Kontuak prestatzea eta Merkataritza Erregistroan legeztatzea.
 • Atzeratutako kontabilitatea eguneratzea.
 • Bezeroakberak prestatutako kontabilitateen jarraipena egitea.
 • Balantzea Galeren eta Irabazien kontua prestatzea.

Zerga Aholkularitza

Errenta eta ondarea, sozietateen gaineko zerga, BEZa, atxikipenak…

Pertsona fisiko edo juridikoen zergak kudeatzen ditugu. Jardun hori honako atal hauetan gauzatzen da besteak beste:

 • Enpresari dagozkion zerga-berrikuntzen inguruko informazioa plangintza kontsultak Administrazioarekiko harremanak aitorpenak prestatzea baliabideak erreklamazioak enpresaren zerga-alderdiak gainbegiratzea. Sozietateen gaineko zerga-abantailak aprobetxatzea.
 • Negozio berriak sortzeko aholkularitza eta azterketa.
 • Aitorpenak prestatzea eta aholkuak eskaintzea.
 • Sozietate-eragiketen plangintza egiteko aurretiko azterketa eta aholkularitza.
 • Errenta eta Ondare Aitorpenaren gaineko Zerga.
 • Zerga-baliabideak tramitatzea eta Zerga Ikuskaritzarako laguntza.

Lan Aholkularitza

Kontratazioari eta Gizarte Asegurantzari loturiko, lan-alorreko premia guztiak estaltzen ditugu.

Honako hauek nabarmen daitezke, besteak beste:

 • Nominak eta Gizarte Asegurantzari loturikoak kudeatzea.
 • Altak Bajak eta Enpresako aldaketak langileak eta autonomoak.
 • Lan-kontratuak prestatzea luzatzea...
 • Kontrataziorako laguntzak eta diru-laguntzak tramitatzea.
 • Kaleratzeak kalte-ordainak prestatzea azken-kitatzeak enpresa-egiaztagiriak.
 • Lan Ikuskaritzaren aurrean enpresa ordezkatzea.
 • Langileen atxikipenengatiko zerga-likidazioak.
 • GSINn aldi baterako ezintasunagatiko baja/alta parteak aurkeztea.
 • Lan-istripuengatiko eta laneko gaixotasunengatiko baja-parteak formalizatzea.
 • Gizarte Segurantzaren prestazioak eta horren inguruko aholkularitza.

Lan-alderdiak alor horri lotutako premia guztiak estaltzen ditugu. Era berean gure bezeroen eta kontratazioak kudeatzen dituzten instituzio publikoen arteko bitartekaritza egiten dugu.

Merkataritza Aholkularitza

Zure enpresa eratzeko modurik egokienari buruzko aholkularitza.

Honako zerbitzu hauek nabarmenduta:

 • Izen sozialaren eskaera.
 • Eratzeko eskritura estatutuak eta ahalordeak.
 • Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga kitatzea.
 • IFK eskuratzea.
 • Jarduera Alta.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.
 • Merkataritza Erregistroan eta Gizarte Asegurantzan enpresaren izena ematea.
 • Kooperatiba eta Elkarteak eratu eta inskribatzea.
 • Ondasun Erkidegoa eta Sozietate Zibila eratzea.
 • Autonomo gisa alta ematea eta hala bada langileen alta.
 • Era guztietako lizentziak eskatzea administrazio eskudunen aurrean.

Bekak, laguntzak eta aseguruak

Laguntzen eta diru-laguntzen alorreko aholkularitza eta tramitazioa.

Hainbat organismoren laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa eta aholkularitza eskaintzen dugu, eta ondoren horiek tramitatzen ditugu, enpresarako eta autoenplegurako inbertsioak edo langileak kontratatzea finantzatzen laguntzeko, besteak beste.

Kontaktua


Tel:

94 416 70 60

Fax:

94 415 88 27

info@asesoriaerakin.com

Erakin Aholkularitza

Erribera Kalea, 18 - 1. 3
48005 Bilbao

Ordutegia:

Astelehenetik ostegunera:
8:30 a 14:00h - 16:00 a 18:30h

Ostirala: 8:30 a 14:00h.

Udako ordutegia:

(uztailaren 1etik irailaren 30era)

Astelehenetik ostiralara: 8:30 a 14:30h.